Speekseltest drugs bij verkeerscontroles

Laatste nieuws: vanaf 1 Juli 2017 kan er daadwerkelijk (bij verdenking) door de Politie een speekseltest worden ingezet.
Meer nieuws over deze drugs speekseltest, klik hier.


De 2e kamer kan het wetsvoorstel inzien dat de regering heeft toegezonden om controle op drugsgebruik tijdens verkeerscontroles mogelijk te maken.

Onderstaand bericht valt te lezen op: nos.nl/op3/
vrijdag 26 aug 2011
Joint genomen, zeker twee uur niet rijden

 

De regering heeft het wetsvoorstel over drugs in het verkeer naar de Kamer gestuurd. Daarin staat dat agenten bij een verdenking meteen langs de weg een speekseltest afnemen, maar dat je pas straf krijgt na een bloedtest op het politiebureau. Ook is duidelijk hoeveel joints, lijntjes, shots of pilletjes je mag nemen in het verkeer. Het komt er op neer dat je na drugs zeker twee tot drie uur moet wachten.

Drugs en verkeer vormen volgens minister Schultz van Haegen geen gelukkige combinatie. Een betere aanpak van bestuurders die onder invloed zijn van drugs, kan volgens haar veel verkeersdoden schelen. Daarom heeft ze het wetsvoorstel ingediend, waarmee het voor de politie een stuk makkelijker wordt om stonede bestuurders eruit te pikken.

Een agent kan nu al een verdachte bestuurder meenemen naar het bureau voor een bloedonderzoek. De nieuwe wet zorgt ervoor dat al meteen, langs de weg, een speekseltest kan worden afgenomen. Daardoor kan een agent al snel de eerste schifting maken. Omdat de speekseltest niet alle drugs opspoort, kan de agent ook langs de weg een onderzoekje doen naar de motoriek van de bestuurder en zijn oog- en spraakfuncties. Als uit de speekseltest of het onderzoekje blijkt dat iemand verdacht is, dan moet hij alsnog mee naar het bureau voor de betrouwbaarste testmethode: het bloedonderzoek.

Volgens Daan van der Gouwe van het Trimbos-instituut gaat de politie die speekseltest nu pas gebruiken omdat die eerst nog veel te onbetrouwbaar was.

Bestuurders zijn trouwens verplicht om mee te werken aan alle onderzoeken.

Grenswaarden

Drugs in het verkeer is helemaal verboden, maar na een klein restje drugs heb je nog niet meteen een probleem. Er zijn grenswaarden gesteld. Zo mogen blowers per liter maximaal 3,0 microgram THC in het bloed hebben. Maar hoeveel is dat? Volgens Van der Gouwe zit je kort na een joint al snel op 70 microgram: "Maar na twee tot drie uur zitten de meesten weer onder die grens van 3 microgram. Anders is het voor sommige mensen die al jaren blowen. Die hebben soms nog vier dagen nadat ze hebben geblowd een te hoge THC-waarde in hun bloed. Die zouden ook betrapt kunnen worden terwijl ze helemaal niet meer onder invloed zijn."

Ook voor andere drugs zijn grenswaarden gesteld. Voor amfetamine-achtige drugs mag de meetbare stof niet hoger zijn dan 50 microgram per liter bloed. Bij heroïne en morfine ligt de grens op 20 microgram per liter bloed, bij GHB is dat 10 mircogram. "Ook daarvoor geldt dat ze meestal binnen twee tot drie uur na gebruik al voldoende zijn afgebroken", zegt Van der Gouwe.

Door: Niels

 


Commentaar en opmerkelijk

Speekseltesten worden ingezet als eerste screening test. De testen zijn eenvoudig af te nemen en geven een goede indicatie van recent gebruik.

Bij een positieve controle op:

Amfetamine
Benzodiazepines
Cocaïne
Opiaten (Heroïne)
THC (Cannabis en Hasj)
MET/XTC (Metamfetamine en/of XTC)

volgt een nader onderzoek via een bloedtest.

Voorbeeld speekseltest
Het is nog niet bekend welke test gaat worden ingezet

De meest gebruikte gevoeligheden ("cut-off") van de moderne speekseltesten worden hieronder weergegeven, evenals de maximale aantoonbaarheid in speeksel:

Amfetamine: 50 ng/ml
Benzodiazepines: 20 ng/ml
Cocaïne: 20 ng/ml
Opiaten: 40 ng/ml
THC: 12 ng/ml
MET/XTC: 50 ng / ml

Drugs soort / Aantoonbaarheid in Speeksel:

Amfetamine 10 minuten tot 3 dagen
Benzoylecgonine/Cocaïne 10 minuten tot 1 dag
THC / Cannabis Maximaal 14 uur
Opiaten / Heroïne 1 uur tot 3 dagen
Benzodiazepinen 1 tot 2 dagen
Metamfetamine / XTC 10 minuten tot 3 dagen

Een stukje toelichting op de tekst: Anders is het voor sommige mensen die al jaren blowen. Die hebben soms nog vier dagen nadat ze hebben geblowd een te hoge THC-waarde in hun bloed.

In tegenstelling tot een urine of speekseltest kan er in bloed wel worden getest op het zuivere THC en hoeft er niet (zoals in speeksel of urine) getest worden op het metaboliet THC-COOH. Onderzoeken tonen aan de de gestelde waarde van 3 ng/ml (in volbloed of 5 ng/ml in plasma) verdedigbaar is. Boven deze grens wordt de rijvaardigheid beïnvloed. Overigens; frequente gebruikers kunnen een "gewenning" ontwikkelen waarbij niet is aangetoond (zelfs niet bij waardes 10 keer zo hoog) dat zij niet in staat zijn om veilig te rijden. Maar gemiddeld genomen is de waarde juist. De manier van opname in het bloed hangt er echter wel vanaf hoe er wordt ingenomen (roken of eten via bijvoorbeeld een "wiet-cake"). Indien wiet wordt gegeten blijkt dat er zelfs na meerdere uren (tot wel 6 uur na inname) nog een positieve bloedtest zou kunnen volgen. Het THC wordt langzaam vrijgegeven waarbij de piek (tot 10 ng/ml in plasma of 5 ng/ml in bloed) vaak pas na 4 uur wordt bereikt.

Bij roken wordt het THC sneller opgenomen (en met hogere pieken: tot wel 140 ng/ml dus de genoemde waarde van 70 microgram in het artikel is ERG voorzichtig gesteld) maar ook binnen anderhalf tot twee uur weer sterk afgebroken. Verder hangt het ook nog af van de cannabis soort die is gebruikt. Per soort kan het  THC gehalte wel met een factor 5 verschillend zijn!

Studies tonen overigens aan dat met name de combinatie alcohol + THC veruit de meeste aanleiding geeft tot ongevallen.

Tot slot; GHB is niet aan te tonen via een speekseltest. Zelfs in bloed is GHB (erg) kort aan te tonen.
Op Pado's valt niet te testen via een speekseltest. De afgegeven stoffen zijn lichaamseigen stoffen die niet geschikt zijn om te testen via een anti-lichaam.