Vaak wordt ons de vraag gesteld hoelang drugs nog is aan te tonen. Daar kan echter geen algemeen antwoord op worden gegeven.

De aantoonbaarheid van drugs hangt af van verschillende factoren:

  1. Op welk soort monster (speeksel, bloed of urine) wordt getest?
  2. Hoe lang heeft de te testen persoon al gebruikt?
  3. Welke drugs is er gebruikt de afgelopen tijd?
  4. Wat is het vetpercentage van de te testen persoon?
  5. Is er een combinatie van verschillende soorten drugs gebruikt?
  6. Hoe wordt er getest (met een drugstest, of wellicht via GC-MS?)
Hieronder worden de meest gangbare tijden aangegeven in urine en speeksel. Indien u wilt weten hoe het is gesteld met de nieuwe speekseltest welke de politie van 1 juli 2017 kan gaan inzetten?
Dan kunt u de pagina over deze test raadplegen (Dräger Drugcheck 3000).

Punt 1: Testen in speeksel of urine?

In zijn algemeenheid geldt dat drugs (of afbraakproducten van drugs) in urine langer zijn aan te tonen dan in speeksel en in bloed of plasma (zoals in een lab onderzoek vaak wordt gedaan). Dit heeft te maken met het feit dat drugs wordt afgebroken in het lichaam (metabolieten). Dit afbreken gebeurt vaak in de lever en nieren. De afgebroken producten van de verschillende drugs worden vervolgens opgeslagen in het vetweefsel en langzaam afgegeven aan het lichaam. Slechts een klein gedeelte wordt dan weer vrijgegeven en is dan aantoonbaar in speeksel of bloed. THC bijvoorbeeld is in speeksel maximaal 14 uur aantoonbaar, in bloed maximaal 6 dagen maar in urine wel tot 6 weken.

Hieronder de meest gebruikte drugs soorten en de afbraak tijden in urine:

Drugs soort

Aantoonbaarheid

Amfetamine

1 tot 3 dagen

Barbituraten

4 tot 5 dagen (Pentobarbital)

14 tot 21 dagen (Phenobarbital)

4 tot 5 dagen (Secobarbital)
Chronisch gebruik: enkele weken

Benzodiazepines

3 dagen bij therapeutisch gebruik,
Chronisch gebruik 4 tot 6 weken

Buprenorfine

2 tot 6 dagen

Ethylidin-Dimethyl-Diphenylpyrrolidine (EDDP)

2 tot 7 dagen

Methamfetamine

1 tot 3 dagen

Benzoylecgonine/cocaïne

1 tot 4 dagen

MDMA, Ecstasy

1 tot 3 dagen

Methadon

2 tot 5 dagen

Opiaten, Morfine, Heroïne

2 tot 3 dagen

Phencyclidine (PCP)

2 tot 3 dagen

Tricyclische Antidepressiva (TCA)

2 tot 3 dagen

THC, Cannabis

5 dagen bij af en toe gebruik
(4x per week)
10 dagen bij frequent gebruik
(1 x per dag)
tot een maand bij zeer frequent gebruik

 

In speeksel zijn de tijden waarin de drugs nog is aan te tonen anders. Verder is het niet mogelijk om op alle drugs soorten te testen in speeksel.

 

De aantoonbaarheid van drugs in speeksel wordt hieronder weergegeven:

Drugs soort

Aantoonbaarheid

Amfetamine

10 minuten tot 3 dagen

Benzoylecgonine/cocaïne

10 minuten tot 1 dag

THC / Cannabis

Maximaal 14 uur

Metamfetamine

10 minuten tot 3 dagen

Morfine / Heroïne

1 uur tot 3 dagen

PCP

afhankelijk gebruik


Punt 2
: Hoe vaak is er al gebruikt de afgelopen periode?

De aantoonbaarheid van de verschillende drugs soorten (zowel in urine als speeksel) hangt ook (sterk) af van de hoeveelheid gebruik. Het aantonen van drugsgebruik bij iemand die af en toe een joint draait en rookt zal minder makkelijk zijn als bij iemand die dit zeer vaak doet. Bij af en toe gebruik zal THC (cannabis producten) na het laatste gebruik nog enkele dagen aantoonbaar zijn. Gebruikt iemand zeer vaak (meerdere keren per dag) dan kan het na het laatste gebruik nog steeds enkele weken duren voordat een drugstest negatief zal zijn. THC blijft dus zeer lang in het lichaam aanwezig en is via urine lang op te sporen. Bij een speekseltest speelt dit veel minder. In het geval van ook weer Cannabis / THC is dit in speeksel slechts tot maximaal 14 uur aan te tonen. Dit hangt niet af van de mate van gebruik.

Voor andere veel gebruikte drugs (Heroïne, Speed of XTC) speelt dit ook. De aantoonbaarheid hangt af van de mate van gebruik. Variërend van 1 dag bij sporadisch gebruik tot 3 dagen bij veelvuldig gebruik. Overigens geldt dit voor deze drugs voor zowel de urinetesten als de speekseltesten.

Punt 3: Welke drugs is er gebruikt de laatste tijd?

Zoals uit bovenstaande duidelijk is geworden hangt de aantoonbaarheid van drugs in speeksel of urine natuurlijk zeer sterk af van de drugs die is gebruikt. GHB is maar aan te tonen tot enkele uren na gebruik, THC tot meer dan een maand in sommige gevallen. In zijn algemeenheid zijn de Testjezelf.nu drugs testen dusdanig gevoelig (dit wordt aangegeven als de "cut off"* van de test) dat vrijwel alle drugs nog wel enkele dagen na laatste gebruik is aan te tonen. Indien er zekerheid bestaat over de gebruikte drugs volstaan de enkele drugstesten om te gebruiken.

Punt 4: Vetpercentage?

Tot slot speelt de fysieke gesteldheid van de testpersoon ook een rol. Hoe hoger het vetpercentage is, hoe langer het duurt voordat de drugs (of beter afbraakproducten) uit het lichaam is verdwenen. Zeker bij THC / Cannabis testen is dit iets om rekening mee te houden. Iemand die extreem mager is en weinig vet heeft, zal eerder negatief testen dan iemand die meer vetweefsel heeft.

* Cut-off drugstesten:
Als het goed is dient iedere fabrikant van drugstesten aan te geven wat de cut-off is van de testen. Deze cut-off bepaalt de gevoeligheid van de test. Het is de grens waarop de test zal omslaan van negatief naar positief. Het is overigens ook goed om te weten dat een drugstest "omgekeerd" werkt aan bijvoorbeeld de bekende zwangerschapstest. Deze laatste geeft een positieve uitslag indien er een streepje verschijnt onder T(estlijn). Een drugstest werkt net andersom. Als je de test uitvoert zul je zien dat er vrijwel direct een lijntje onder de (T) verschijnt. Bij een positief resultaat dient dit lijntje volledig te verdwijnen en moet het vakje onder de T leeg worden.

Punt 5: Is er een combinatie van drugs soorten gebruikt?

Het kan voor de duur van de aantoonbaarheid van een bepaalde drugssoort (daarbij maakt het niet uit of er wordt getest in urine of speeksel) uitmaken of er naast de ene soort ook nog een andere drugssoort is gebruikt. Het is bijvoorbeeld zo dat bij het gelijktijdig gebruik van benzodiazepines en cocaïne, de aantoonbaarheid van cocaïne hiermee wordt verlengd. Dit is dus ook iets om rekening mee te houden.

Punt 6: Hoe wordt er getest?

De aantoonbaarheid hangt ook af van de wijze van testen. Speeksel bijvoorbeeld kan worden beoordeeld met een drugstest (ja/nee bepaling) echter kan dat zelfde speeksel ook worden gebruikt om in een lab met een GC-MS (GasChromatograaf-MassaSpectrometer) de aanwezigheid van stoffen te bepalen. Via een GC-MS bepaling kunnen de meeste stoffen in speeksel langer worden aangetoond.

NIEUW:

Unieke speeksel drugstest om te testen op 12 verschillende drugs soorten.
Geen enkele andere test is in staat om in speeksel te testen op 12 soorten drugs.

Bezoek onze winkel voor alle informatie over deze unieke test!