Betrouwbaarheid (Speeksel) Drugstest?

De betrouwbaarheid van drugstesten is bijzonder hoog. Dit komt door de uitvoering van de test. Op de test zijn anti-lichamen aangebracht die pas kunnen verdwijnen (een compleet verdwijnend lijntje onder de T(estlijn) is immers een positief resultaat) als er in de urine of speeksel een bepaalde hoeveelheid drugs is aangetoond.

Feitelijk zijn drugstesten dus 100% gevoelig en betrouwbaar.
Uiteraard is geen enkele verkrijgbare drugstest feilloos. Bepaalde stoffen in geneesmiddelen kunnen van invloed zijn op de uitslag (vals positieve uitslag). Ook kunnen er fout negatieve uitslagen worden getoond als de procedure niet goed wordt gevolgd (bijv. geen schoon speeksel). Definitieve vaststelling van gebruik (verkeerscontrole) dient derhalve altijd te worden bevestigd door een bloedonderzoek.

Misverstanden

Over deze betrouwbaarheid bestaan echter wel een aantal misverstanden. Zo dient de test uiteraard correct te worden uitgevoerd, mag de urine niet worden gemanipuleerd en mag de testpersoon bij het gebruik van een speekseltest vanaf 10 minuten voor het testen niet meer eten of drinken.

Met name over het gebruik van de speeksel drugstest bestaat het misverstand dat deze niet betrouwbaar zouden zijn door enkele uitspraken van een bekend instituut. Aangezien wij de informatie hebben verschaft waarop deze uitspraken mede zijn gebaseerd, weten wij dat de opmerkingen over "onbetrouwbaar" niet zo waren bedoeld. Hieronder een opsomming:

1. Onnauwkeurigheid:
Speekseltesten zijn net als urine drugstesten betrouwbaar. De testen kennen een zogenaamde cut-off waarde waarbij boven deze waarde de test positief zal zijn in 100% van de gevallen. De nauwkeurigheid is dus feitelijk 100%! Afhankelijk van de sensitiviteit, specificiteit en testgroep kan de betrouwbaarheid worden bepaald. Dit kan worden achterhaald door de technische en analytische gegevens van de test. Iedere fabrikant van dergelijke testen beschikt over deze informatie.

De huidige sneltesten werken op zo'n manier dat als de testpersoon nog drugs (of afbraakproducten hiervan) in zijn of haar urine, bloed of speeksel heeft, boven een bepaalde grenswaarde, dan zal de test positief zijn. De sneltesten zijn zogenaamde kwalitatieve testen. De test is met andere woorden positief of negatief. Geen enkele huidige sneltest kan aantonen wanneer de persoon voor het laatst heeft gebruikt en in welke hoeveelheid. Dit kan alleen in lab onderzoeken worden aangetoond. Je kunt dus niet spreken van onnauwkeurigheid als een test niet is bedoeld voor een kwantitatieve bepaling.

2. Hoelang drugs in speeksel:
Dat niet bekend is hoelang drugs in speeksel aantoonbaar is, is niet juist. Dit is al vele jaren bekend, getest en aangetoond voor de meest gebruikte drugssoorten:

AMP (Amfetamine) 24 uur
COC (Cocaïne/Benzoylecgonine) 72 uur
MET (Metamfetamine) 72 uur
OPI / MOR / MOP (Opiaten/Morfine/Heroïne) enkele dagen
THC (Cannabis, Marihuana, Hasj) 14 uur of korter bij gering gebruik

3. Waar het instituut met name bezwaar tegen maakt is het feit dat THC (als werkzame stof in cannabis producten) kort aantoonbaar is waarbij het ook nog verschilt of er eenmalig of veelvuldig wordt gebruikt. Dit heeft er mee te maken dat er bij een THC speekseltest alleen op het metaboliet COOH getest kan worden. Alle andere methoden zijn niet geschikt. Het gegeven dat de mate van gewenning (lichamelijk) een rol speelt bij de maximale aantoonbaarheid geldt voor urine testen. Door de korte aantoonbaarheid van THC in speeksel is dat bij speekseltesten niet van belang. THC is in speeksel dus kort aan te tonen, maar bij een controle ter verkeershandhaving is dit juist een voordeel. Immers zouden er urinetesten (zoals in Italië bijvoorbeeld) worden gebruikt dan is cannabis gebruik tot wel 5 weken na het laatste gebruik aantoonbaar bij zware gebruikers....

4. Europees onderzoek:
Het Europese onderzoek waar aan wordt gerefereerd richt zich niet op "hoelang is drugs nog in speeksel aan te tonen". Dit onderzoek (onder leiding van een Nederlandse projectmanager) richt zich slechts op het inzichtelijk maken van de 15 a 16 Speekseltesten (fabrikanten en leveranciers) die er op dit moment verkrijgbaar zijn. Deze testen worden onderworpen aan controle testen en de door de fabrikant afgegeven onderzoeken en technische documentatie wordt uitvoerig bekeken. Met deze gegevens moet het mogelijk zijn om te komen tot een weloverwogen keuze voor een of meerdere speekseltesten voor de verkeershandhaving in de verschillende lidstaten. Het DRUID onderzoek loopt nog steeds. Een ander onderzoek (SWOV aan de Rijks Universiteit Groningen) richt zich op de invloed van drugs op de rijvaardigheid. De Testjezelf.nu® speeksel drugs test wordt hier o.a. voor gebruikt.

5. Algemeen:

Algemeen genomen kun je zelfs bij de huidige kwalitatieve speekseltesten bepalen (zie grens van 0.5 bij alcohol controles) wanneer iemand nog in staat geacht moet worden om wel of niet aan het verkeer deel te nemen. Door de testen te voorzien van de juiste cut-off kun je immers bijvoorbeeld een THC test pas positief laten uitslaan (hogere cut-off) indien de testpersoon 4 uur geleden of korter heeft gebruikt. Dit kan uiteraard voor alle drugssoorten worden gedaan. Er zijn om deze reden ook bijvoorbeeld multi testen beschikbaar met 2 x cocaïne als teststrook, met verschillende cut-off waardes.

NIEUW:

Unieke speeksel drugstest om te testen op 12 verschillende drugs soorten.

Bezoek onze winkel voor alle informatie over deze unieke test!