Laatste nieuws over Drugs Speekseltest:


1250 automobilisten betrapt op rijden onder invloed van drugs

In het afgelopen jaar heeft de politie met speekseltesten op drugs, 1250 automobilisten betrapt op het rijden onder invloed van drugs. Naar verwachting zal het aantal controles nog sterk toenemen de aankomende jaren. Na een positieve speekseltest wordt het speeksel vervolgens nog getest in een lab. Indien ook deze test positief is, volgt een boete van 850 euro en/of een rijontzegging. De zwaarst opgelegde straf afgelopen jaar was een onvoorwaardelijke celstraf van 21 dagen.

 

Vanaf 1 juli 2017 is het dan ook zover in Nederland (in België al sinds een jaar of 2): de politie kan bij verkeerscontroles een bestuurder ook verplichten om mee te werken aan het afnemen van een drugs speekseltest.

De speekseltest welke gebruikt gaat worden kan controleren op 5 verschillende soorten drugs (Cocaïne, Opiaten, Amfetamine, Metamfetamine en Cannabis). Bij een positieve controle dient er dan een 2e controle plaats te vinden via een bloedtest in een lab.
Drugs en verkeer gaan niet samen, zorg er dus voor dat als je drugs gebruikt je niet binnen afzienbare tijd in de auto stapt. De tijd waarbinnen drugs nog is aan te tonen in speeksel is weliswaar vaak veel korter dan in urine (of bloed), maar in sommige gevallen misschien wel langer dan je denkt.

De detectietijden van de drugs waarop je getest kan worden, kun je hier raadplegen.

Let op
: dat zijn indicatieve tijden! Neem geen risico en neem niet deel aan het verkeer als je drugs hebt gebruikt!

Het nieuwe in te voeren wetsvoorstel om de politie de mogelijkheid te geven om te controleren op drugsgebruik bij automobilisten ligt nu in de 2e kamer.
Naar verwachting zal het straks ook in Nederland (net als in België al het geval is) mogelijk zijn dat u wordt gecontroleerd op drugsgebruik bij verkeerscontroles.

De Nederlandse overheid wil het aantal ongelukken waarbij drugs een rol spelen terugdringen.

 

LevelX - Nieuwe Speekseltest.

Als je denkt dat je kind misschien drugs gebruikt, hoe pak je dat dan aan?
Neem eens een kijkje op: www.levelx.nl misschien kun je daar aanknopingspunten vinden.

Evenals vorig jaar heeft de gemeente Edam-Volendam gratis drugstesten verstrekt aan gezinnen met kinderen tussen de 15 en 19 jaar. De 1200 speekseltesten zijn verzonden voorafgaand aan de kermis in Volendam. Dit jaar heeft de gemeente gekozen voor de Testjezelf.nu Multi Speekseltest zoals hiernaast afgebeeld.

 

Wetsvoorstel Speekseltest drugs naar de kamer (26 augustus 2011)

De politie krijgt vanaf 2012 de bevoegdheid om speekseltests af te nemen nemen bij weggebruikers die mogelijk onder invloed van drugs zijn. Bij een positieve test moet een bloedtest drugsgebruik definitief bewijzen.

Dat blijkt uit een conceptwetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin (Justitie, CDA) en Eurlings (Verkeer, CDA). De Tweede Kamer dringt sinds 2000 aan op maatregelen om drugsgebruik in het verkeer terug te dringen.

 

 

 

Zie ook de meest gelezen misverstanden over de huidige speekseltester onderaan deze pagina.

Eerder nieuws over de speeksel drugstest:

De speeksel drugstest is in het nieuws.


Ook Testjezelf.nu heeft een bijdrage geleverd waaruit informatie is gehaald voor het nieuwsbericht door "De Pers".

Wij hechten er waarde aan u te laten zien welke informatie wij hebben aangeleverd.
De uiteindelijke informatie in het nieuwsbericht is tot stand gekomen door de journalist met daarbij de gebruikelijke journalistieke vrijheden...

Testjezelf.nu BV (als onderdeel van Dutch Diagnostics BV) levert sinds 2007 drugstesten (urine en speeksel) aan:

  • consumenten (www.testjezelf.nu)
  • bedrijven
  • scholen
  • gemeenten
  • sportploegen
  • Drugshulpverlening instituten
  • Laboratoria en ziekenhuizen in meer dan 80 landen (sinds 2001 via Dutch Diagnostics BV)

Door de toegenomen betrouwbaarheid (specificiteit en sensitiviteit) worden speekseltesten op drugs steeds meer gevraagd en ingezet. De eerdere testen hadden moeite om THC (als afbraakproduct van Cannabis en Wiet) in speeksel aan te tonen. De nieuw ontwikkelde testen zijn hiertoe beter in staat. Wel blijft het een feit dat speekseltesten cannabis gebruik maximaal tot 14 uur na het laatste gebruik kunnen aantonen. In urine kan dit nog tot enkele weken. Dit heeft te maken met het feit dat THC wordt opgenomen in het vetweefsel en slechts langzaam volledig door de nieren uit het lichaam wordt gefilterd. Bij gebruik andere drugs soorten zoals heroïne, cocaïne of speed kan de speekseltest dit nog aantonen tot enkele dagen na gebruik. Speekseltesten zijn dus een prima alternatief, mits het bovenstaande in acht wordt genomen. Er loopt een grootschalig Europees onderzoek (DRUID) naar de toepasbaarheid van speeksel drugstesten in de verkeershandhavingswet. Met name voor THC is in dit specifieke geval een speekseltest eenvoudiger, sneller en discreter. Bovendien heeft het geen toegevoegde waarde om gebruik van enkele dagen/weken geleden aan te tonen.

De marktontwikkeling zal gelijke tred houden met het drugsprobleem zelf. Zolang er drugs wordt gebruikt zal er gecontroleerd worden. Voor een eerste screening (justitie, gevangeniswezen, ouder-kind of hulpverlener) zijn de speekseltesten geschikt. Er kan dan - tegen relatief lage kosten - een eerste controle worden uitgevoerd. Pas als er een contra expertise nodig is, hoeven andere methoden te worden ingezet (laboratorium GC/MS bijvoorbeeld). Overigens; een uitslag van een urine of speeksel drugstest kan en mag niet als wettelijk bewijs worden ingezet. Daartoe dient er altijd een gedegen (maar duur) onderzoek in een lab te worden uitgevoerd. Voor overige controle doeleinden voldoen de urine- en speekseltesten prima.

Via verschillende groothandels worden de speekseltesten aangeboden aan drogisterij en apotheek. De Testjezelf.nu drugstesten zijn o.a. verkrijgbaar via Holland Pharma en Unipharma. We merken een toenemende vraag vanuit deze branche. Sommige apothekers hebben de testen ook op schap of bestellen deze op aanvraag voor hun klant. Wellicht zullen de testen in de toekomst breder op het schap van drogist of apotheek verschijnen. Eerst zal dan wel het taboe op deze testen verdwenen moeten zijn. Met een doosje in je hand voor de toonbank staan in je plaatselijke drogist kan op dit moment voor veel mensen nog een drempel opwerpen.

Bedrijven behoren ook tot onze klanten. Wel is het goed op te merken dat geen enkel bedrijf een werknemer kan dwingen mee te doen aan een test. Daartoe zal de medewerker altijd zijn of haar toestemming moeten geven. Verplichte controle kan alleen plaatsvinden bij justitie, defensie of (gesloten) drugshulpverlenings institituten. Indien een bedrijf goede afspraken maakt met de werknemers kunnen de testen wel worden uitgevoerd en zijn ze in sommige gevallen ook nuttig. We hebben bijvoorbeeld enkele bouwbedrijven als klant (zowel voor de drugs- alsmede de alcohol-testen). Onder invloed op een steiger staan bijvoorbeeld is de reden dat ze toch steeksproef gewijs willen testen. Of ook andere bedrijven zullen overgaan tot testen valt te bezien. Bedrijven waar alcohol of drugsmisbruik een probleem is, zullen overwegen om de testen aan te schaffen. Misschien dat zelfs de aanwezigheid van de testen al voldoende is om het probleem te laten afnemen. Immers als je weet dat je gecontroleerd kunt worden zul je toch voorzichtiger zijn als werknemer.

Veel gehoorde en gelezen misverstanden over speekseltesten:

1. Cannabis gebruik is nog dagen of weken aan te tonen met een speekseltest.
Antwoord: Dit is een foute aanname. In urine geldt dit zeker, in speeksel is cannabis gebruik slechts maximaal 14 uur aantoonbaar.

2. Speekseltest deugt niet omdat niet op alle drugs getest kan worden.
Antwoord: De test deugt uiteraard. Op de meest gebruikte drugs (en zeker die welke problemen veroorzaken in het verkeer) kan worden getest.

3. Mensen die anti-depressieva of slaapmiddelen slikken hebben een probleem.
Anwoord: Bij gebruik van sommige door artsen voorgeschreven  medicatie kan er positief worden getest bij een Benzodiazepinen test. Echter lang niet bij alle middelen en ook lang niet bij alle voorgeschreven hoeveelheden. Zwaar medicijn gebruik dient sowieso bekend gemaakt te worden aan het CBR.

(Zware) gebruikers van bijvoorbeeld: oxazepam, diazepam ( valium ), lorazepam ( temesta) en flumitrazepam ( Rohypnol, staat ook bekend als Rooie Knol (partydrug)) kunnen positief testen op een Benzodiazepine speekseltest. Overigens is dit volgens de laatste inzichten geen slechte zaak. 10% van alle verkeersdeelnemers gebruiken medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Hierdoor vallen jaarlijks enkele tientallen doden en honderden gewonden in het verkeer. De speekseltest op Benzodiazepinen blijkt bij uitstek geschikt voor deze eerste screening. De speekseltest geeft een nog beter beeld dan een urine- of bloed-test voor recent benzodiazepinen gebruik.

4. De overheid heeft weer een melkkoe gevonden om mensen te bekeuren.
Antwoord: Feit is dat er uitgebreid onderzoek is gedaan naar het effect van drugsgebruik op de verkeersveiligheid en dat er gegevens zijn over de schade die dit veroorzaakt. Helaas zijn er ook doden te betreuren gerelateerd aan drugsgebruik onder automobilisten. De conclusie dat het slechts een melkkoe betreft lijkt dus niet gegrond.

5. Van een joint ga ik niet slechter rijden.
Antwoord: Er zijn zeer uitgebreide onderzoeken gedaan naar het effect van drugsgebruik op de rijvaardigheid. Aan de hand van deze gegevens zijn ook de grenswaarden vastgesteld (per drugs soort) waarbij er sprake is van een strafbaar feit. Eigenlijk niets anders dan destijds afgesproken over alcoholgebruik en deelname aan het verkeer. De grens is dus verdedigbaar.

5. Er kan niet worden getest op paddo's en GHB.
Antwoord: Dat klopt op dit moment. Paddo's zijn natuurlijk en (nog) niet aantoonbaar. GHB wordt zeer snel afgebroken in het lichaam en is vrijwel niet aantoonbaar in urine en speeksel. Nieuwe ontwikkelingen zijn echter ook het gebied van detectie van drugs niet uit te sluiten. De kans dat er een metaboliet of afbraakproduct gevonden wordt (of een andersoortige test methode wordt ontwikkeld) is dus aanwezig.

6. Er kan worden gesjoemeld door je mond met mondwater te spoelen bij een controle op cannabis gebruik.
Antwoord: Mogelijk kan dit. Aan te raden is het niet. De politie zal bij controles ook letten op andere aanwijzingen en bij een verdenking wordt er een bloedtest afgenomen. De sporen van cannabis in het bloed verdwijnen uiteraard niet door het gebruik van mondwater. Ook kan de politie voor het afnemen eenvoudig 10 minuten wachten met afnemen van de test. De kans dat de test dan nog kan worden beïnvloed is daarmee bijzonder klein geworden.

Tot slot zijn er ook op het gebied van drugs opsporen allerlei nieuwe ontwikkelingen. De kans dat binnenkort het spoelen met mondwater (schijnt alleen te kunnen werken bij cannabis gebruik in sommige gevallen) geen invloed heeft op het testresultaat is bijzonder groot. Om fraude met mondwater tegen te gaan, hebben we onze speekseltesten vernieuwd. De nieuwe speekseltest is maar liefst 4 keer gevoeliger in het aantonen van THC in speeksel.
Klik voor meer info over deze speekseltest.

De nieuwste ontwikkeling in het tegengaan van deze "fraude" is een extra test strip toe te voegen aan de speeksel test. Deze kan dan testen op een specifiek bestanddeel welke alleen in mondwater voorkomt. Voor urine testen bestaan dergelijke oplossingen al om fraude met deze testen te voorkomen of aan te tonen.

7. De speekseltest is onbetrouwbaar.
Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar de betrouwbaarheid van de huidige speekseltesters. Als eerste screening test voldoen deze uitstekend mits de test goed wordt afgenomen. De gemiddelde betrouwbaarheid (juist positieven en juist negatieven) bij uitgebreide controle groepen, bleek meer dan 95% te bedragen over alle typen drugs heen. De meldingen over de onbetrouwbaarheid van een speekseltest zijn dus ongegrond.

8. Cannabis gebruikers zijn de dupe omdat ze 's ochtends na een joint de avond ervoor nog positief kunnen testen.
Zoals altijd lopen zogenaamde experts van allerlei instituten weer voor de muziek uit...

Voor iedere drugs soort kan er worden bepaald (deze onderzoeken zijn volop gaande) wat de grenswaarde is waarop deelname aan het verkeer gevaarlijk kan zijn. Door deze grenswaarde ("cut-off") juist te bepalen en vast te leggen op de test, kan deze grens voor iedere drugs worden bepaald. Het is dus zeer eenvoudig om bijvoorbeeld voor THC (werkzame stof in cannabis producten) een grens te stellen waarop de test pas positief uitvalt bij een gebruik binnen de laatste 4 uur.

Samen met fabrikanten kunnen onderzoekers en overheden bepalen hoe en wanneer de test positief dient te zijn bij de verschillende drugs soorten.

9. Mensen die bijvoorbeeld Ritalin of Concerta gebruiken kunnen positief testen op een Amfetamine Speekseltest.
Als de speekseltest ook test op het gebruik van Amfetamine (=SPEED) dan zou dit MISSCHIEN* kunnen. Duidelijk is echter dat dit dan ook terecht zou zijn. De kans dat een jongere die om 02:00 's nachts wordt gecontroleerd met een speekseltest en positief test op Amfetamine, Ritalin als Partydrug heeft gebruikt is erg groot. Ritalin wordt meer en meer misbruikt als partydrug. Dit van oudsher ADHD medicijn wordt vaak vermalen tot een poeder en gesnoven en kan een kick geven. Het feit dat bijvoorbeeld bij een verkeerscontrole op drugs ook deze gebruikers positief ZOU KUNNEN* testen lijkt ons dus geen probleem maar eerder wenselijk...

 Testjezelf.nu BV
Hekkehorst 3
7207 BS Zutphen
Tel: 0575-574166
Fax: 0575-574199
Email: info @ testjezelf.nu
Web: www.testjezelf.nu

* Testjezelf.nu BV: "Er is onduidelijkheid over het feit of gebruikers van bijvoorbeeld Ritalin (voorgeschreven of anders) positief zouden kunnen testen op een speeksel test.
Om aan deze onduidelijkheid een einde te maken zal dit worden onderzocht middels een lab bepaling."